Ελληνική Αυγή για την Κρήτη: Ερώτηση για τις συντάξεις στο Ι.Κ.Α. Ηρακλείου

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 - 17:01

Ελληνική Αυγή για την Κρήτη: Ερώτηση για τις συντάξεις στο Ι.Κ.Α. Ηρακλείου

Τεράστια προβλήματα με την έκδοση νέων συντάξεων δημιουργούνται στον νομό Ηρακλείου τον τελευταίο κυρίως χρόνο. Πληροφορίες που έχουν έρθει στον συνδυασμό μας από πολίτες και ανθρώπους που κινούνται στον συγκεκριμένο χώρο μας καταγγέλλουν τα εξής: Η νέα κομματικά εκλεκτή διευθύντρια του Ι.Κ.Α. στο Ηράκλειο ,έχει στείλει όλους τους φακέλους προς έκδοση σύνταξης από το Ηράκλειο στην Θεσσαλονίκη! Η κατάσταση είναι κυριολεκτικά ένα xάος και χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρούνται άδικα από την ανικανότητα της νέας ηγεσίας στο Ι.Κ.Α Ηρακλείου.

Καταγγέλλουμε σε κάθε αρμόδια αρχή και ερωτούμε:

- Για ποιο λόγο έχουν φύγει από τον νόμο Ηρακλείου οι φάκελοι των συντάξεων;

- Που αλήθεια έχουν πάει;

- Και ποιος έδωσε τέτοια εντολή στο Ι.Κ.Α. Ηρακλείου;