Παρεμβάσεις της Γεωργίας - Αρετής Κοκκότη στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 - 14:14

Παρεμβάσεις της Γεωργίας - Αρετής Κοκκότη στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Δυναμικό παρόν έδωσε η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος της Χρυσής Αυγής Γεωργία – Αρετή Κοκκότη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Σε θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως σχετικά με την μεταφορά του πανεπιστημίου του Αγρινίου στην Πάτρα υποστηρίξαμε πως αποτελεί λάθος να υποβαθμίζεται μια περιοχή στο κομμάτι της παιδείας λόγω οικονομικών προβλημάτων. Έτσι, ψηφίσαμε τη μη μεταφορά του πανεπιστημίου από την περιοχή. Η θέση μας είναι η εξής: αντί να κλείνει το κάθε πανεπιστήμιο να καταργηθεί το μνημόνιο που στερεί πόρους από το κράτος και τη Παιδεία.

Στο θέμα σχετικά με την διενέργεια δαπάνης για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών αναβάθμισης αυτών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πιστεύουμε ότι όσον αφορά τις συγκεκριμένες προμήθειες, υπήρχαν πολλές ασάφειες ως προς το είδος και την ποιότητα των υλικών. Το ύψος των μέχρι 135.000,00 ευρώ που είναι προς διάθεση στο προϋπολογισμό δεν ανταποκρίνεται στα είδη. Προτείναμε την εκ νέου συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής προκειμένου να μας δώσουν διευκρινίσεις ως προς την ποιότητα και τύπους των υλικών καθώς επίσης και το ύψος των χρημάτων που θα διατεθούν .

Στο θέμα που αφορά την έγκριση πρότασης τροποποίησης των οικονομικών στοιχείων δύο υποέργων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ-ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» στη θέση Πλατάνου Αιγίου που αφορά κατολισθήσεις, η θέση μας ήταν αρνητική. Μετά από αυτοψία που διενήργησε η περιφερειακή Σύμβουλος Γεωργία – Αρετή Κοκκότη στο συγκεκριμένο σημείο, διαπιστώθηκε ότι ο δρόμος έχει ολοκληρωθεί και ότι θα ήταν άσκοπη μια μελέτη για κατολισθήσεις πάλι στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να απορροφηθούν κάποια κονδύλια. Σε ερώτημα μας προς το Προεδρείο δεν λάβαμε καμία απάντηση αφού ο εισηγητής δεν γνώριζε καν το θέμα αλλά και το ακριβές σημείο που επρόκειτο να γίνει η μελέτη και μιλούσαν αόριστα. Θέσαμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τους επιστήσαμε την προσοχή στο ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ποτέ ένα αναπτυξιακό έργο όταν κάνουμε πρώτα το έργο και μετά τις μελέτες.

Η Χρυσή Αυγή διά της αιρετής εκπροσώπου της θα είναι παρούσα, και θα στηλιτεύει τα κακώς κείμενα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών.