Συνέντευξη υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου με την “Ελληνική Αυγή για την Πελοπόννησο”, Αγγελή Αλεξόπουλου

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 - 16:36

Συνέντευξη υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου με την "Ελληνική Αυγή για την Πελοπόννησο", Αγγελή Αλεξόπουλου στο Best Tv Αργολίδος για τα ζητήματα της Περιφέρειας.