Ενημέρωση

Στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού
Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 - 21:56

29 , , 1453. , ,

Από την Άλωση του 1453 στην Άλωση του 2012
Υπεροχή της ιδεολογίας επί της πολιτικής
Το ήθος στην πολιτική και στην Κοινωνία
Ένα διαφορετικό σχέδιο εξόδου από την κρίση
Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012 - 17:38

Σε προηγούμενο άρθρο μου, με τίτλο «Φόρος Αφαιρούμενης Αξίας (Φ.ΑΦ.Α.): Ένα Σχέδιο Εξόδου από την Κρίση» (εφημερίδα Χ.Α. της Τε17/11/10),