Η θέση της Χρυσής Αυγής περί “λαϊκού” κράτους

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 - 00:12

Η θέση της Χρυσής Αυγής περί “λαϊκού” κράτους


Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν πιστεύει στο λεγόμενο “λαϊκό κράτος”. Ακόμη και πριν την έλευση του Χριστιανισμού κάθε μορφή Ελληνικού κράτους είτε με την μορφή Πολιτείας, είτε Συμπολιτείας, είτε Αυτοκρατορίας, είχε χαρακτήρα Θεϊκό! Σε όσους δε επιμένουν θα τους θυμίσουμε ότι το Ελληνικό κράτος ιδρύθηκε εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και για του λόγου το αληθές:

Α’ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ: ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1822, Το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος: «Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη ὀθωμανικὴν δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραννίας, καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων παραστατῶν του, εἰς Ἐθνικὴν συνηγμένων Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὴν Πολιτικὴν αὑτοῦ Ὕπαρξιν καὶ Ἀνεξαρτησίαν.”

Με απλά λόγια, η δημιουργία κράτους “λαϊκού”, που σημαίνει στην πραγματικότητα άθεου και άθρησκου κράτους, ισοδυναμεί με την διάλυση του Ελληνικού κράτους!