Κοινωνικό πρόγραμμα Χρυσής Αυγής “Έλληνες Γιατροί”

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012 - 11:35

Κοινωνικό πρόγραμμα Χρυσής Αυγής “Έλληνες Γιατροί”

Η Χρυσή Αυγή έχει πολλάκις αποδείξει ότι είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που τηρεί στο ακέραιο τις δεσμεύσεις του.

Το κοινωνικό έργο της Χρυσής Αυγής λαμβάνει νέα διάσταση με τη σύσταση των ''Ελλήνων Γιατρών''.

Μετά τις διανομές τροφίμων, την Τράπεζα Αίματος και την Εργασία για Έλληνες, ακολουθεί το κοινωνικό έργο σε θέματα Υγείας και Περίθαλψης της Χρυσής Αυγής, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε Έλληνες!