Τα πρότυπα-πειραματικά σχολεία, η αριστεία, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και οι αντιδράσεις

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020 - 12:07

Τα πρότυπα-πειραματικά σχολεία, η αριστεία, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και οι αντιδράσεις

Τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία έχουν μακρά ιστορία. Το πρώτο πειραματικό σχολείο στην Ελλάδα ήταν η Ιωνίδειος Σχολή και ιδρύθηκε το 1845. Το πρώτο πρότυπο σχολείο ήταν το Βαρβάκειο Λύκειο που ιδρύθηκε το 1857 χάρη στη δωρεά που άφησε προς το Ελληνικό Δημόσιο (περίπου 1.000.000 ρούβλια) ο εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Βαρβάκης (1750-1825) και άρχισε να λειτουργεί από το 1860. Από το 1886 και μετά λειτούργησε ως Πρακτικό Λύκειο. Για πολλά χρόνια υπήρξε το μοναδικό Λύκειο του είδους του στην Ελλάδα, ενώ σήμερα λειτουργεί ως Γυμνάσιο και Λύκειο με το όνομα «Βαρβάκειος Σχολή».

Στην κατηγορία των πρότυπων σχολείων κατατάχτηκαν τα πειραματικά σχολεία των Αθηνών που ιδρύθηκε το 1929 και της Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε το 1934. Τα σχολεία αυτά ήταν προσαρτημένα στα Εργαστήρια Πειραματικής Παιδαγωγικής, τα οποία ανήκαν στις έδρες της Παιδαγωγικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και στα δύο αυτά σχολεία φοιτούσαν μαθητές με υψηλές επιδόσεις που επιλέγονταν κατόπιν εξετάσεων.

Ο νόμος ίδρυσης και λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων στο άρθρο 6 όριζε τα εξής: «Εις το Πειραματικόν Σχολείον υποχρεούνται να φοιτήσωσι προς παιδαγωγικήν και διδακτικήν άσκησιν επί έξι μήνας οι πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής, Θεολογικής, και της των Φυσικών και Μαθηματικών Σχολής του Πανεπιστημίου, οι θέλοντες να ασκήσωσι το έργον του διδασκάλου και μετά την λήψιν του πτυχίου αυτών», ενώ το άρθρο 10 όριζε: «Εν τω Πειραματικώ Σχολείω ασκούνται εις ψυχολογικάς παρατηρήσεις των παίδων, εις εκτέλεσιν πειραμάτων και εις τους τρόπους του διδάσκειν και παιδαγωγείν οι παρακολουθούντες τα εν τω Πανεπιστημίω διδασκόμενα μαθήματα υπό του καθηγητού της Παιδαγωγικής, καθώς και οι εν τω Πανεπιστημίω μετεκπαιδευόμενοι διδάσκαλοι».

Ο θεσμός των Προτύπων Γυμνασίων καθιερώθηκε το 1936, και με τον Α.Ν. 247 αναβαθμίστηκαν σε Πρότυπα 120 Γυμνάσια της επικράτειας, που λειτουργούσαν “κατά παρέκκλισιν του εν λοιποίς γυμνασίοις εφαρμοζομένου προγράμματος”. Αργότερα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο αργότερα υπήχθησαν τα τρία ιστορικά Γυμνάσια, η Ζωσιμαία και η Βαρβάκειος το 1937 και η Ιωνίδειος το 1946.

Η λειτουργία των πρότυπων και πειραματικών σχολείων στη χώρα μας υπήρξε για τα δεδομένα της ε κείνης της περιόδου πρωτοποριακή. Για πολλά χρόνια τα σχολεία λειτούργησαν ως κέντρα πρακτικής άσκησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. H λειτουργία τους στηρίζονταν στην αξιοκρατία και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών υπήρξε σημαντική και ευρύτατα αναγνωρισμένη.

Μεταξύ των καθηγητών ήταν διαπρεπείς επιστήμονες όπως ο φιλόλογος Αχιλλέας Τζάρτζανος, ο μαθηματικός Πέτρος Τόγκας, ο φυσικός Αλκίνοος Μάζης κ.α., τα βιβλία των οποίων μας συντρόφευαν στα γυμνασιακά και λυκειακά μας χρόνια. Από αυτά τα σχολεία αποφοίτησαν σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και του πολιτισμού.

Ο επιφανής Γερμανός Παιδαγωγός Eduard Spranger, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1931 και ξεναγήθηκε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενθουσιάστηκε από τον τρόπο λειτουργίας του και έγραψε με θαυμασμό: «Εγώ επί τοσαύτα έτη διδάσκων εν τω Βερολίνω, δεν κατόρθωσα να επιτύχω την ίδρυσιν παρομοίου κέντρου».

Τα πρότυπα σχολεία καταργήθηκαν από το κλεφτοΠΑΣΟΚ στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σε μια κρίση υστερικού λαϊκισμού και μαρξιστικών ιδεοληψιών. Ήταν μάλιστα από τα πρώτα μέτρα που πήρε η πασοκική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Επί πασοκρατίας τα πρότυπα σχολεία μετονομάστηκαν σε πειραματικά, καταργήθηκαν οι εξετάσεις, ενώ η επιλογή των εκπαιδευτικών που δίδασκαν σ’ αυτά γινόταν μέσω ρουσφετιών και κομματικών προτιμήσεων. Το βασικό επιχείρημα – το οποίο επικαλούνται και σήμερα οι αριστεροί αλλά και οι ψοφοδεξιοί εκπαιδευτικοί και πολιτικάντηδες - ήταν ότι δεν μπορούν να υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό το μέτρο, μαζί με άλλα μέτρα, όπως η κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή και η αντικατάστασή του με τον θεσμό του σχολικού συμβούλου, η κατάργηση της καθαρεύουσας το 1982, η κομματοκρατία (στα χρόνια της πασοκρατίας τα περισσότερα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης ήταν κατά κανόνα πρασινοφρουροί) κ.λπ., συνέβαλαν στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, μιας και κατάργησαν στην ουσία την αξιοκρατία, την αριστεία και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Ο εξισωτισμός-ισοπεδωτισμός κυριάρχησε για πολλά χρόνια στον πολύπαθο χώρο της Παιδείας, με τα «γαλάζια» κομματόσκυλα να εναλλάσσονται με τα «πράσινα».

Τον Μάιο του 2011 ψηφίστηκε ο νόμος υπ’ αριθ. 3966/24-5-2011 (Αρ. ΦΕΚ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, κ.λπ.)», ο οποίος ενοποίησε τους διαφορετικούς τύπους πειραματικών και πρότυπων σχολείων σε έναν ενιαίο τύπο με την ονομασία «Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο» (ΠΠΣ) και διέκρινε τα σχολεία αυτά σε Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Έκτοτε 60 περίπου πρότυπα και πειραματικά σχολεία, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και τις προδιαγραφές αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, μετονομάστηκαν σε «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» (ΠΠΣ) και λειτούργησαν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Το 2011 σε όλη την επικράτεια λειτουργούσαν περισσότερα από 60 πρότυπα - πειραματικά σχολεία. Οι μαθητές του Δημοτικού εγγράφονταν στη Α τάξη του μετά από κλήρωση, ενώ στην Α’ τάξη του Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Λυκείου επιλέγονται κατόπιν εξετάσεων. H εισαγωγή μαθητών/-τριών στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) γίνεται με κλήρωση.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για τις εξετάσεις των μαθητών δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση, αλλά κυρίως ελέγχεται η κριτική σκέψη. Επίσης, οι μαθητές/-τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να διδάξουν στα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία, αφενός έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και αφετέρου συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης από τους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές.

Μέσω των Πρότυπων Σχολείων δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα χαρισματικά παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων ελληνικών οικογενειών να φοιτήσουν σε καλά δημόσια σχολεία και να ξεχωρίσουν. Τα πρότυπα σχολεία καλλιεργούν την αριστεία και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων των μαθητών και παρέχουν παιδεία υψηλού επιπέδου. Τα πρότυπα σχολεία σηματοδοτούν το πρότυπο του σχολείου που επιδιώκεται να αναδειχθεί για το σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης

Τα Πειραματικά Σχολεία έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στην εκπαίδευση.

Ως γνωστόν, οι περισσότερες οικογένειες της κοινωνικής και της οικονομικής ελίτ επιλέγουν για τα παιδιά τους τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία, πολλά από τα οποία προβαίνουν σε διαγνωστικές διαδικασίες επιλογής των μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτά. Είναι επίσης γνωστό ότι πολλοί μαθητές των καλύτερων ιδιωτικών σχολείων είναι γόνοι των αχρείων πολιτικάντηδων που ωρύονται υπέρ της δημόσιας και δωρεάς Παιδείας, οι οποίοι όμως προτιμούν να στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία και ακολούθως σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως των Η.Π.Α και της Μεγάλης Βρετανίας.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε τις ίδιες χρεοκοπημένες αριστερές ιδεοληψίες, που εφαρμόσθηκαν αρχικά από το κλεφτοΠΑΣΟΚ και συνεχίστηκαν από την ψοφοδεξιά.

Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε αναπληρωτής υπουργός (α)Παιδείας Τάσος Κουράκης είχε ανακοινώσει ότι θα καταργούσε τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, και οι διορισμοί των εκπαιδευτικών θα γινόταν βάσει κριτηρίων, όπως η προϋπηρεσία, και τα κοινωνικά κριτήρια.

«Θεωρούμε αδιανόητο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ήδη πτυχίο να καλούνται να δώσουν εξετάσεις από την αρχή. Αντ' αυτού, θα υπάρχει ένα σύνολο προϋποθέσεων που θα ορίζουν τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών» είχε δηλώσει τότε ο μαρξιστής αναπληρωτής υπουργός στην εφημερίδα της ψοφοδεξιάς «Ελεύθερος Τύπος».

Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, παρά τα όποια μειονεκτήματά τους, διασφαλίζουν κάποια αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Με την κατάργησή τους είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της εγκαθίδρυσης ενός καθεστώτος αναξιοκρατίας και ρουσφετολογίας. Το να κατέχει κάποιος ένα πτυχίο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι διαθέτει και τις απαιτούμενες γνώσεις, μιας και όλοι σχεδόν γνωρίζουν πόσα πλαστά πτυχία και μεταπτυχιακοί τίτλοι κυκλοφορούν και πόσα άλλα είναι αγορασμένα από πανεπιστημιακές σχολές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ιταλίας κλπ.

Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες μεταπτυχιακά και διδακτορικά έχουν αγοραστεί (με τιμές που κυμαίνονται από 4.000 έως και 20.000 ευρώ) από Έλληνες «φοιτητές», μέσω κυκλωμάτων απατεώνων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα οποία χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους μέσω της «εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης» (βλέπε απουσίας). Με τον τρόπο αυτόν, χιλιάδες εκπαιδευτικοί (και όχι μόνο) απέκτησαν μεταπτυχιακούς τίτλους στα Παιδαγωγικά και συναφή αντικείμενα. Πολλοί δε εξ αυτών κατέχουν σήμερα θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων κ.λπ..

Να θυμίσουμε, επίσης, ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, προσκολλημένος στις μαρξιστικές ιδεοληψίες και ουτοπίες, προκάλεσε θύελλα αποδοκιμασιών στο πανελλήνιο όταν χαρακτήρισε την αριστεία «ρετσινιά».

Σε συνάντηση που είχε ο Μπαλτάς ως υπουργός Παιδείας με τους εκπροσώπους των πρότυπων και πειραματικών σχολείων τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης της συριζοσαπίλας, υποστήριξε ότι το εγχείρημα των πρότυπων - πειραματικών σχολείων «μοιάζει σχεδόν έως και χιτλερικό». Στην ίδια συνάντηση, ο εθνομηδενιστής Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Δημήτρης Χασάπης, επιτέθηκε με περίσσια θρασύτητα στους εκπροσώπους των ΠΠΣ, λέγοντας ότι δεν «διοικούν τίποτα, καθώς δεν είναι αξιολογημένοι».

Το θράσος των μαρξιστών συριζαίων δεν έχει βεβαίως όρια, μιας και επικαλέστηκαν την αξιολόγηση των διευθυντών, την οποία οι ίδιοι κατήργησαν μόλις ανέλαβαν την εξουσία, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2014!

Είχε δηλώσει τότε ο διαπρεπής θεωρητικός φυσικός και ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος σε μια συνέντευξή του σχετικά με τις δηλώσεις Μπαλτά: “Δεν μπορώ να αντιστέκομαι στον πειρασμό να παίρνω θέση για πράγματα για τα οποία έχω ισχυρή γνώμη. Για παράδειγμα, πρόσφατα ακούστηκε μέσα στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας ότι «η αριστεία είναι ρετσινιά», απορώ πως δεν έγινε της κακομοίρας. Μα, είναι ντροπή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυτή η κουβέντα ειπώθηκε από άτομο με επίσημη, θεσμική θέση, από τον υπουργό Παιδείας. Δεύτερον, η δήλωση έγινε από έναν «μαρξιστή της Αριστεράς», όπως ο ίδιος αυτοαποκαλείται. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση αυτή η επαίσχυντη δήλωση. Πιστεύω θα μείνει στην ιστορία της Βουλής ότι ο υπουργός Παιδείας το 2015 δήλωσε πως «η αριστεία είναι ρετσινιά» και δεν άνοιξε ρουθούνι. Όταν η επιστήμη έχει κάνει τόσα θηριώδη άλματα, όταν αυτά τα άλματα έχουν γίνει χάριν κάποιων αρίστων, μια τέτοια δήλωση είναι τουλάχιστον ακυρωτική”.

Ο επίσης καταξιωμένος διαστημικός φυσικός Σταμάτης Κριμεζής, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μπαλτά, έκανε λόγο για μια «αυτοκαταστροφική διάθεση» και εμφανίστηκε απαισιόδοξος για το μέλλον της πατρίδας μας, διερωτώμενος πως είναι δυνατόν να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας «όταν η αριστεία θεωρείται ρετσινιά», τονίζοντας παράλληλα ότι «οι πολιτικοί «ηγέτες» έχουν αποδειχθεί ανεπαρκέστατοι και ο λαός μα οδηγείται στη μετριοκρατία ως προορισμό».

Ήταν τέτοια η απαξίωση της αριστείας από τα συριζόσκυλα ώστε ο τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Δημήτρης Χασάπης είχε ανακοινώσει, με έγγραφο που είχε αποσταλεί σε όλα τα σχολεία, ότι «το υπουργείο αδυνατεί μα καλύψει δαπάνες μετάβασης ή συμμετοχής σε Διεθνείς ή Βαλκανικές Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Πληροφορικής, Ρομποτικής κ.λπ. λόγω περικοπών συνέπεια της δημοσιονομικής συγκυρίας».

Ενώ οι συριζοψεκασμένοι διέθεταν αφειδώς εκατομμύρια ευρώ για την εκλογική τους πελατεία, τους λαθρομετανάστες, τους ευπαθείς κ.λπ., είχαν αρνηθεί να διαθέσουν 50 χιλιάδες περίπου ευρώ για να συμμετάσχουν οι άριστοι μαθητές με την Ελληνική Σημαία στην Μαθηματική Ολυμπιάδα!

Αμέτρητες υπήρξαν οι αντιδράσεις για την κατάπτυστη αυτή ενέργεια των Συριζαίων. Τελικά την όλη δαπάνη την ανέλαβε το Ίδρυμα Ωνάση.

Ιδού μερικά από τα έργα της συριζοσαπίλας στον πολύπαθο χώρο της παιδείας:

 • - Υιοθέτησε την ισοπεδωτική αρχή της «ήσσονος προσπάθειας», ευνόησε την κομματοκρατία, τις πελατειακές σχέσεις και τις συντεχνίες, κατήργησε την αριστεία και κάθε μορφή αξιολόγησης.
 • - Καλλιέργησε τον εθνομηδενισμό και την παραποίηση της Ιστορίας από τους μαρξιστές «προφέσορες».
 • - Καλλιέργησε την αντιρατσιστική κατήχηση και την προπαγάνδα υπέρ του «σεξουαλικού προσανατολισμού» των μαθητών/μαθητριών. Μέσω διαφόρων «δραστηριοτήτων πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης» διάφοροι συριζαίοι (και όχι μόνο) ινστρούχτορες διαπαιδαγωγούν τους μαθητές για τα πλεονεκτήματα της παγκοσμιοποίησης, του πολυπολιτισμού, της πολυφυλετικής κοινωνίας, της «έμφυλης ισότητας», του «δικαιώματος στη διαφορετικότητα» κ.λπ.
 • Μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ, ΛΟΑΤΚΙ, κ.λπ. πραγματοποιούσαν εισβολές στα σχολεία (πολλές φορές χωρίς να λάβουν τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας) για να κατηχήσουν τους μικρούς μαθητές.
 • - Κατήργησε την διαγωγή και τις πολυήμερες αποβολές, που είχαν ως συνέπεια την έκρηξη της βίας στα σχολεία και του σχολικού εκφοβισμού.
 • - Κατήργησε τη βάση του «10» που είχε ως αποτέλεσμα να εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές και ΤΕΙ μαθητές με γενικό μέσο όρο 3 και 4.
 • - Η ανομία, η βία, οι βανδαλισμοί, οι καταστροφές, οι εμπρησμοί, κ.λπ. όχι μόνο συνέχισαν να κυριαρχούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά έφθασαν στην κορύφωσή τους αφού έλαβαν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
 • - Αντί να βελτιώσει το σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και να το καταστήσει πιο αδιάβλητο και αξιοκρατικό, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ κατέφυγε στις ίδιες και χειρότερες μεθόδους των προκατόχων της.
 • - Θεσμοθέτησε την συμμετοχή του συλλόγου των διδασκόντων στις επιλογές των διευθυντών των σχολείων, μέτρο το οποίο ευνόησε την επιλογή των κομματόσκυλων και των αρεστών και όχι των άξιων και αρίστων.
 • - Κατήργησε τον ισχύοντα νόμο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και προσπάθησε να βρει άλλους αντιεπιστημονικούς τρόπους αξιολόγησης που βασίζονταν στις αριστερές ιδεοληψίες.
 • - Κατήργησε τα συμβούλια Ιδρύματος, στα οποία συμμετείχαν διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι συριζαίοι και οι κομμουνιστές που τάσσονται κατά των Πρότυπων Σχολείων, της Αριστείας, και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αλλά και πολλοί νεοδημοκράτες ΟΛΜΕδες.

Τον Οκτώβριο του 2019, ο Τσούχλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ και επικεφαλής της κυβερνητικής παράταξης των καθηγητών, της ΔΑΚΕ, μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής, παρουσία της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, ζήτησε την κατάργηση των Πρότυπων Σχολείων, υποστηρίζοντας ότι “η κοινωνία μας δεν χρειάζεται ελιτίστικα σχολεία”.

Ειδικότερα ο Τσούχλος τόνισε τα εξής:

 • - Η Ο.Λ.Μ.Ε. θεωρεί ως απαράδεκτο τον θεσμό των Προτύπων Σχολείων και από σειρά ετών έχει απαιτήσει την οριστική κατάργησή τους.
 • - Όσον αφορά τα Πειραματικά έχουμε την άποψη ότι οι μαθήτριες και μαθητές πρέπει να επιλέγονται μετά από κλήρωση, έτσι ώστε να επιτελείται ο παιδαγωγικός στόχος αυτών των σχολείων.
 • - Με την καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων βρισκόμαστε ενώπιον μιας διαστρεβλωμένης και αντιπαιδαγωγικής αντίληψης της «αριστείας».
 • - Επιπλέον έχει παρατηρηθεί μια πρωτοφανής έξαρση της προσφυγής των μαθητών στην παραπαιδεία και τα ιδιωτικά φροντιστήρια.
 • - Η κοινωνία μας δεν χρειάζεται ελιτίστικα σχολεία, αλλά την ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.
 • - Η κρατική μέριμνα οφείλει να θέσει ως προτεραιότητα τις σχολικές μονάδες των δυσπρόσιτων περιοχών και όχι φυσικά τα πρότυπα.

Όπως θα παρατηρήσετε, τα επιχειρήματα και οι παρατηρήσεις που εξέθεσε ο Τσούχλος στη βουλή σχετικά με τα πρότυπα σχολεία δεν διαφέρουν σε τίποτε από αυτά των κομμουνιστών, των συριζαίων και των πασόκων που προβάλουν εδώ και δεκαετίες τις ίδιες ακριβώς ανυπόστατες θέσεις: «έξαρση της παραπαιδείας»

«παιδεία δύο ταχυτήτων», «αντιπαιδαγωγική αντίληψη της “αριστείας”», «κατάργηση των ελιτίστικων σχολείων» κ.λπ.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο Τσούχλος με ανακοίνωσή του στις 2/11/2019 έκανε «αντιφασιστικό» κάλεσμα για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου στη δίκη της Χρυσής Αυγής (βλέπε σχετικό άρθρο)

Σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εδώ και δεκαετίες, εξακολουθούν να κυριαρχούν οι συνήθεις αντιδράσεις από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ που κάνουν λόγο «για επαναφορά της τιμωρητικής ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα συνδεθεί με την επαγγελματική τους εξέλιξη», «πρακτική σκληρών ποσοτικών αξιολογήσεων με την κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών» κ.λπ., κ.λπ.

Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Μάλτας.

Όσα δεν πρόλαβε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της παιδείας, ανέλαβε να υλοποιήσει η ψοφοδεξιά. Ίδού μερικά από τα έργα των νεοταξιτών της νουδούλας και της εκλεκτής της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως σε ένα μόλις χρόνο:

 • - Τα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εκδίδονται χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας. Δεν θα εκπλαγούμε να δούμε και την κατάργηση της αναγραφής του βιολογικού φύλου, όπως έγινε πριν λίγες εβδομάδες στην Ολλανδία, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ και τους «δημοκρατικούς» πολίτες της Ευρώπης.
 • - Συνεχίζεται η αντεθνική, αντιρατσιστική, πολυπολιτισμική και κάθε είδους παρακμιακή κατήχηση (“έμφυλες ταυτότητες”, “σεξουαλικός προσανατολισμός”, “σεξιστικές διακρίσεις” κ.λπ.). Μάλιστα οι «εθνικόφρονες» της νουδούλας προχώρησαν και μερικά βήματα παραπέρα απ’ ότι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, πριν λίγους μήνες η “Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, διοργάνωσαν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με θέμα «Ουπς! αλλάζω φύλο για μια μέρα» (SIC!) για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
 • - Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας.
 • - Ταχύτατη απονομή ιθαγένειας σε μετανάστες κατόπιν εξετάσεων «τύπου πανελλαδικών» δύο φορές το χρόνο, ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρώην κουκουές, υπουργός εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. «Αν παίρνουν την κατάλληλη βαθμολογία, που θα αποδεικνύει επάρκεια γνώσης σε γλώσσα, ιστορία και πολιτικούς θεσμούς, θα γίνονται με συντομότατη διαδικασία Έλληνες!», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας πριν λίγες μέρες στο Mega.

Όλα τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης έχει συντελεστεί μια άνευ προηγουμένου, αποδόμηση της Εθνικής Παιδείας, της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνικής Ιστορίας.

Οι εθνομηδενιστές ινστρούχτορες όχι μόνο δηλητηριάζουν τους μαθητές με την αντεθνική και παρακμιακή κατήχηση και προπαγάνδα αλλά τους αφήνουν και αμόρφωτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. στους κρίσιμους τομείς της ανάγνωσης, των Μαθηματικά και των Φυσικών Επιστημών, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών χειροτέρεψαν από το 2009. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση αυξήθηκε από 21,3% το 2009 σε 27,3% το 2018, στα Μαθηματικά αυξήθηκε από 30,4% στο 35,8% και στις Φυσικές Επιστήμες από 25,2% σε 32,7%.

Πριν λίγες μέρες η έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρουσίασε στοιχεία σοκ για κίνδυνο σχεδόν οι μισοί μαθητές των Λυκείων να έχουν αυξημένη πιθανότητα να καταστούν λειτουργικά αναλφάβητοι.

Κάθε τρεις και λίγο έχουμε μεταρρυθμίσεις επί μεταρρυθμίσεων και εκπαιδευτικές αλλαγές επί αλλαγών (μόνο το όνομα του υπουργείου Παιδείας έχει αλλάξει επτά φορές κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης) από άσχετους, ερασιτέχνες και εθνομηδενιστές νεοταξίτες.

Η Παιδεία αποτελεί την πλέον σημαντική επένδυση στην ανάπτυξη της χώρας και δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια των φιλελεύθερων και αριστερών νεοταξιτών.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρειάζεται την αξιοκρατία, την αριστεία, την αξιολόγηση καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μεθόθων και πρακτικών.

Παύλος Γκάσταρης