Ερώτηση Γ. Επιτήδειου για τον κοινωνικό αποκλεισμό των κωφαλάλων

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016 - 13:17

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με το φαινόμενο κοινωνικού αφανισμού των κωφάλαλων.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Όλως απαραδέκτως η ελληνική Κυβέρνηση δια της αποφάσεως του αρμοδίου υπουργού της, προέβη στην περικοπή του Προγράμματος Διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα, το οποίο για το έτος 2016 ανέρχεται στις 30.000,00 ευρώ, ποσό που είναι μειωμένο κατά 50% σε σχέση με το 2015. Η μείωση της επιχορήγησης οδηγεί στο κλείσιμο του Προγράμματος, καθώς μέσω αυτού η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος κάλυπτε πανελλαδικά τις πάσης φύσεως καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες τους σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, νοσοκομεία δικαστήρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Στην απόγνωση αυτής της ευπαθούς ομάδας, η πρόσβαση της οποίας στις κοινωνικές δομές περιορίζεται, έρχεται να προστεθεί το ζήτημα αύξησης της ανεργίας. Δεκάδες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και λοιπό προσωπικό του Προγράμματος σταματά να απασχολείται, δεδομένου ότι με το πενιχρό ποσό των 30.000 ευρώ δεν είναι δυνατόν να αμειφθούν και στοιχειωδώς.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Υπάρχει κάποιος εναλλακτικός τρόπος για να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος από κοινοτικά κονδύλια;

- Υπάρχει στην ΕΕ κάποια πρόβλεψη οικονομικής ενισχύσεως η οποία να μεριμνά ώστε να μην προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες χιλιάδες ανέργων της χώρας και οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, μια ειδικότητα με σημαίνοντα κοινωνικό ρόλο;