Γ. Επιτήδειος: Η απάντηση στην παγκοσμιοποίηση και τις πολυεθνικές είναι τα Κράτη - Έθνη

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016 - 16:04

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με την εγκριθείσα απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση των εταιρειών.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να προελκυσθούν επενδυτές και να υπάρξει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να γίνεται μία ορθή και δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών στις εμπορικές επιχειρήσεις. Σήμερα, που ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα το οικονομικό περιβάλλον και δίνουν τη δυνατότητα στις πολυεθνικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους περιορισμούς στο φορολογικό σύστημα των διαφόρων κρατών, να παρουσιάζουν μικρότερα κέρδη και να κερδοσκοπούν εις βάρος των λαών όλων των χωρών.

Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να υιοθετήσουμε ένα κοινό σύστημα φορολόγησης το οποίο θα έχει ισοπεδωτικό χαρακτήρα και δεν θα λαμβάνει υπόψη του τις οικονομικές ιδιαιτερότητες των χωρών. Η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του εθνικού κράτους, το οποίο κατά την εφαρμογή της δημοσιονομικής του πολιτικής, μπορεί να λάβει μέτρα ούτως ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη όχι μόνο του εθνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού συστήματος, ώστε να μη χάνουν τις θέσεις εργασίας τους χιλιάδες άνθρωποι, όπως δυστυχώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μου την Ελλάδα.

Έτσι, θα μπορέσει το εθνικό κράτος να υιοθετήσει μία κοινωνική οικονομική πολιτική και κατόπιν να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα κράτη για να αποτρέψει την παράνομη και παράλογη κερδοσκοπία των πολυεθνικών εταιρειών.