Επίκαιρη ερώτηση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012 - 21:09

Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονικές Ταυτότητες- Χρήση εναλλακτικών εγγράφων για απόδειξη ταυτοπροσωπίας»

Σε παλαιότερη απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αρ. πρωτ. 510/17/15-5-00) σε σχέση με τη χρήση και την αποδεικτική δύναμη διαφόρων δημοσίων εγγράφων σημειώνεται μεταξύ άλλων πως «…Αυτονόητο είναι ότι ανάλογη ισχύ με το δελτίο ταυτότητας μπορεί ο νομοθέτης να δώσει και σε άλλα δημόσια έγγραφα, όπως για παράδειγμα το διαβατήριο, το δίπλωμα οδηγήσεως, το εκλογικό βιβλιάριο κλπ. Έτσι σε τρεις χώρες μέλη της ΕΕ (Η.Β, Ιρλανδία, Δανία), δεν προβλέπεται δελτίο ταυτότητας…»

Δεδομένης της άρνησης αρκετών πιστών, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν στις συναλλαγές τους τις νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες, οι οποίες από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου και εφόσον αυτές κρίνονται απαραίτητες σε ένα πλήθος συναλλαγών με τον δημόσιο τομέα (πχ Εφορίες, Τράπεζες κλπ).  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεται η Κυβέρνηση να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να εξομοιωθεί η αποδεικτική αξία της αστυνομικής ταυτότητας με άλλα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες όπως το διαβατήριο και η άδεια οδήγησης;

2) Πρόκειται πράγματι να αντικατασταθούν οι παλαιές ταυτότητες με νέου τύπου και αν ναι,  ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών;

Αθήνα, 20-08-2012

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Βουλευτής Επικρατείας

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ