Επίκαιρη ερώτηση για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 - 14:02

Προς τον Κύριο Υπουργό Εσωτερικών  

Θέμα: Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής

Με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) δίνεται η δυνατότητα σε μητέρες να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς & Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Οι ωφελούμενες μητέρες είναι τόσο Ελληνίδες όσο & αλλοδαπές χωρίς καμία διάκριση. Παρατηρείται δε το φαινόμενο, Ελληνόπουλα να αποκλείονται από την εγγραφή προς όφελος των αλλοδαπών, που οι μητέρες τους δηλώνουν χαμηλότερο εισόδημα. Ως εκ τούτου, τίθεται στην ελληνική οικογένεια το δίλημμα είτε να παύσει να απασχολείται η μητέρα για να μεγαλώσει το παιδί της είτε να αναζητήσει θέση στον ιδιωτικό τομέα συρρικνώνοντας υπέρμετρα το οικογενειακό εισόδημα σε κάθε περίπτωση.             

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.     Να δώσει αναλυτικά στοιχεία από την έναρξη της δράσης έως σήμερα των ποσοστών συμμετοχής Ελλήνων & αλλοδαπών τέκνων ανά συμμετέχοντα φορέα & έτος, καθώς & τις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών μητέρων των οποίων επιλέγηκαν τα τέκνα τους.

2.     Εφόσον το άρθρο 21 του Συντάγματος θεωρεί την οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης & προαγωγής του Έθνους, αφαιρείται από Ελληνικές οικογένειες το συνταγματικό τους δικαίωμα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με κρατική μέριμνα. Θα τεθούν, με υπουργική απόφαση ή νομοθετική ρύθμιση ποσοστώσεις υπέρ των Ελλήνων τέκνων για το τρέχον έτος & εφεξής, ναι ή όχι;

Αθήνα, 20.07.2012

Ηλίας Παναγιώταρος

Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ