Ερώτηση για εξαπάτηση χιλιάδων Ελλήνων που κατέχουν αξιόγραφα των τραπεζών Κύπρου και Λαϊκή

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012 - 20:47

Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ»

Το θέμα των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) που εξέδωσαν οι τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή εξακολουθεί να αποτελεί μέγα θέμα για τις πέραν των 15 χιλιάδων κατόχων (Κυπρίων και Ελλαδιτών), οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν παραπλανηθεί, με αποτέλεσμα να εγκυμονείται κίνδυνος να χάσουν κεφάλαια, ενώ ανέμεναν ότι θα κέρδιζαν από την επένδυσή τους αυτή. Συγκεκριμένα, οι Τράπεζες, με τρόπο παραπλανητικό, εκμεταλλευόμενες την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε αυτές, κατάφεραν να πείσουν τους πελάτες-καταθέτες τους να μετατρέψουν τις προθεσμιακές τους καταθέσεις σε χρεόγραφα και στη συνέχεια σε αξιόγραφα, εισάγοντας όρους απαράδεκτους και παραπλανητικούς, εξαπατώντας χιλιάδες καταθετών-πελατών τους. Τώρα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης, εκβιάζουν ότι θα μετατρέψουν αυτά τα αξιόγραφα σε μετοχές, περιφρονώντας κάθε έννοια ηθικής και δικαίου προσπαθώντας να οικειοποιηθούν το σύνολο των χρημάτων των πελατών τους, παραχωρώντας τους μετοχές που αξίζουν περίπου το 1/5 των καταβληθέντων χρημάτων. Με το ζήτημα αυτό ασχολήθηκε σε ειδική συνεδρίαση στις 30/07/2012 και η Επιτροπή Θεσμών της Κυπριακής Βουλής.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για την προστασία των χιλιάδων συμπολιτών μας που κινδυνεύουν να χάσουν τις καταθέσεις τους από τις ως άνω απαράδεκτες ενέργειες των τραπεζών;

Αθήνα, 20-8-2012

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ

Βουλευτής Β΄ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ