Ερώτηση για καθυστέρηση στην πρόσληψη πυροσβεστών που δικαιώθηκαν από το ΣτΕ

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012 - 21:38

Προς τον 

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ»

Με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 63813 Φ.300.2/21-11-2003 Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 264 ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού διαφόρων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επεξεργασίας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και αφού είχαν συνταχθεί πίνακες επιτυχόντων και πριν αυτοί δημοσιευθούν, μετά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του Μαρτίου έτους 2004, εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ήτοι η 14210/2004 και η 59687/2006, με τις οποίες ματαιώθηκε ο διαγωνισμός.

Αμφότερες οι ως άνω αποφάσεις του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχουν ακυρωθεί με αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επειδή, παρά ταύτα, οι επιτυχόντες του διαγωνισμού δεν έχουν προσληφθεί ακόμη,  ενώ σε παλαιότερες ερωτήσεις προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός απάντησε (αριθ. Πρωτ. 7017/4/14557/22-02-2012) ότι έχει παραπέμψει το θέμα στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το δε Αρχηγείο με τη σειρά του το παρέπεμψε στο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη! Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι έκτοτε έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος επί του θέματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί υπάρχει τόση καθυστέρηση αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας;

2) Έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου (του Ν.Σ.Κ.) του Υπουργείου και αν ναι, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής;

3) Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί επιτέλους η διαδικασία πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2003 που δικαιώθηκαν από το ΣτΕ; 

Αθήνα, 20-8-2012

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ