Ερώτηση για μεταλλαγμένες τροφές & προστασία καταναλωτών

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012 - 17:32

Προς τους κυρίους Υπουργούς

1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων &

2. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

3. Υγείας

Θέμα: Μεταλλαγμένες τροφές & προστασία καταναλωτών

Κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο κατάλογοι με ευρύτατα διαδεδομένα προϊόντα της εγχώριας & διεθνούς αγοράς τροφίμων, όπου μαζικώς εμφανίζονται τροφές, που υπάρχουν στο καθημερινό πιάτο της ελληνικής οικογένειας να είναι γενετικά τροποποιημένες.

Δεδομένου, ότι το 90% των καταναλωτών είναι αντίθετο στην χρήση των μεταλλαγμένων, ζητείται από τους αρμόδιους Υπουργούς:

1.     Να δώσουν κατάλογο με όλες τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ανά διατροφική κατηγορία, που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, καθώς & των εταιριών, που τις παράγουν.

2.     Να ενημερώσουν, πώς οι καταναλωτές δύνανται, ως δικαιούνται, να λάβουν γνώση πριν αγοράσουν οποιοδήποτε προϊόν είτε από τον παραγωγό είτε από το ράφι, αν πρόκειται για μεταλλαγμένο ή όχι. Υπάρχει κάποιου είδους σήμανση & αν ναι, πώς αναγνωρίζεται, ότι το προϊόν είναι γενετικά τροποποιημένο & τι είδους μετάλλαξη έχει λάβει;

3.     Να δώσουν στοιχεία από έρευνες, που έχουν γίνει από ελληνικούς φορείς για την επίπτωση στην υγεία από την κατανάλωση μεταλλαγμένων & αν υπερέχουν ή μειονεκτούν των φυσικών τροφών.

 

Αθήνα, 03.08.2012

 Η Ερωτώσα Βουλευτής

 Ελένη Ζαρούλια

Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ