Ερώτηση για τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012 - 13:52

ΠΡΟΣ

1)      ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2)      ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

3)      ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

4)      ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5)      ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ»

 Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ» (Κυριακή 29 Ιουλίου 2012), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ενέκρινε τον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Δημιουργίας Ειδικής Οικονομικής Ζώνης(ΕΟΖ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», παρά το γεγονός ότι η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωών είναι ασύμβατη με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 28 της Συνθήκης της Λισαβόνας). Ως γνωστόν, η Ειδική Οικονομική Ζώνη είναι μία διακριτή διοικητική περιφέρεια, δηλαδή μία διασφαλισμένη και προσδιορισμένη περιοχή στην οικονομική επικράτεια ενός κράτους, επί της οποίας ισχύουν διαφορετικές δασμολογικές, φορολογικές και λοιπές ειδικές νομικές ρυθμίσεις, κανονισμοί και διοικητικά προνόμια επί διαμετακομιζομένων αγαθών. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΕΟΖ απολαμβάνουν ιδιαίτερη, ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.

Η διεθνής εμπειρία μέχρι σήμερα δείχνει ότι στην ουσία πρόκειται για ζώνες στις οποίες επιβάλλονται συνθήκες μεσαίωνα για τους εργαζόμενους, ενώ χορηγούνται σκανδαλώδη φορολογικά προνόμια στις πολυεθνικές εταιρείες. Επιπλέον, μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας της ΕΟΖ, η περιοχή εγκαταλείπεται από τους επενδυτές και καταστρέφεται οικονομικά. Η τοπική κοινωνία της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εμφανίζεται ήδη ανάστατη με το ενδεχόμενο, για τον επιπλέον λόγο ότι η δημιουργία ΕΟΖ συμπλέει με τους διαχρονικούς σχεδιασμούς του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής για οικονομικό (αρχικά και εν συνεχεία ολοκληρωτικό) διαχωρισμό της Θράκης από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Ενόψει των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Έχουν ζητήσει ή προτίθενται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την τροποποίηση του άρθρου 28 της Συνθήκης της Λισαβόνας προκειμένου να καταστεί εφικτή η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στην Ελλάδα;

2) Προτίθενται να συναινέσουν στην δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στην χώρα μας;

Ο Ερωτών Βουλευτής                                                                                        

            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ               

            Βουλευτής Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

            ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ