Ερώτηση για την αλλοίωση της Γραμματικής στο σχολικό εγχειρίδιο της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 - 15:00

Προς τον

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Αλλοίωση της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο σχολικό εγχειρίδιο της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού»

 Από τον Νοέμβριο του 2011 διανέμεται στα σχολεία της χώρας το νέο εγχειρίδιο γραμματικής για το δημοτικό, με τον τίτλο «Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού». Διαβάζοντας το εν λόγω βιβλίο, διαπιστώσαμε ότι στη σελ. 36 αναφέρεται ότι τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας είναι πέντε και συγκεκριμένα τα (α),(ε),(ι),(ο),(ου), ενώ τα γράμματα (η),(υ) και (ω) παραλείπονται με το σκεπτικό ότι δεν παριστούν ξεχωριστό φθόγγο (γλωσσικό ήχο, φώνημα), αλλά η εκφορά τους ταυτίζεται με εκείνη του γράμματος ιώτα (ι) και του γράμματος όμικρον (ο) αντιστοίχως. Βεβαίως, η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κατά την εκφορά του προφορικού λόγου το διάγραμμα της ηχογράφησης καθενός από τα παραπάνω γράμματα μέσα στα πλαίσια ολοκληρωμένων προτάσεων είναι εντελώς διαφορετικό.  

      Επιπλέον, στη σελ. 36 του ως άνω βιβλίου και συγκεκριμένα στο σημείο όπου αναφέρονται τα σύμφωνα της ελληνικής γλώσσας, διαπιστώνουμε ότι δεν εφαρμόζεται το ίδιο σκεπτικό όπως παραπάνω με την επιλογή των φωνηέντων, αλλά εντελώς αυθαίρετα παραλείπονται τα γράμματα (ξ) και (ψ), παρά το γεγονός ότι καθένα από αυτά παριστά ξεχωριστό φθόγγο που δεν καλύπτεται από άλλο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου.

      Περαιτέρω, στον πίνακα της σελ. 40 του βιβλίου, διαπιστώνουμε ότι αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ως φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας οι εξής: (ου), (μπ), (ντ) και (γκ), ενώ δεν αναφέρονται καθόλου τα  (αυ), (ευ), (ηυ), (τσ) και (τζ).

      Από τα παραπάνω εξάγεται με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο εφαρμόζονται επιλεκτικά και εντελώς αυθαίρετα καινοφανείς και αμφίβολης ορθότητας «θεωρίες» της «σύγχρονης» φωνητικής και φωνολογίας, προς την κατεύθυνση της κατάργησης της ιστορικής ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας και της εισαγωγής της φωνητικής ορθογραφίας.

      Επιπλέον, οι συγγραφείς του βιβλίου επιμένουν σε «φθόγγους» που υπάρχουν στο λατινικό, όχι όμως στο ελληνικό αλφάβητο [όπως (ου), (μπ), (ντ), (γκ)], ενώ παραγκωνίζουν τα γράμματα (ξ) και (ψ), τους δίφθογγους (αυ), (ευ) και (ηυ), καθώς επίσης και (τσ), (τζ) που παρατηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

     Ενόψει των παραπάνω και επειδή πιστεύουμε πως η διδασκαλία της ελληνικής γραμματικής, ιδίως στο κρίσιμο στάδιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ζήτημα ιδιαίτερης βαρύτητας και δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επικίνδυνων πειραματισμών και εισαγωγής αμφίβολων μεθόδων διδασκαλίας.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 

1)   Προτίθεται να ζητήσει την άποψη της Ακαδημίας Αθηνών πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα;

2)   Με ποια επιστημονικά κριτήρια επελέγη να διδάσκεται στους μαθητές του δημοτικού ως φθόγγος της ελληνικής γλώσσας το ιώτα (ι) και όχι το ήτα (η) ή το ύψιλον(υ), καθώς επίσης το όμικρον (ο) και όχι το ωμέγα (ω);

3)   Προτίθεται να αποσύρει το συγκεκριμένο βιβλίο ή/και να διατάξει με εγκύκλιό του την ορθή διδασκαλία των φωνηέντων, συμφώνων και διφθόγγων της γλώσσας μας;

 

                                                                  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012

                                                                Οι Ερωτώντες Βουλευτές

                                                                             Ηλίας Κασιδιάρης

                                                           Βουλευτής Αττικής

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

  

                                                           Παναγιώτης Ηλιόπουλος

                                                            Βουλευτής Μαγνησίας ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ