Ερώτηση για την κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση “Καρανικολού”

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012 - 11:10

Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΘΕΜΑ: «Κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση ¨Καρανικολού¨ του δημοτικού διαμερίσματος Μυρόβρυσης του Δήμου Αιγίου (Δυτική Αιγιάλεια)»

 Με απόφαση του Δήμου Αιγίου απαλλοτριώθηκαν 61 στρέμματα στη θέση "Καρανικολού" του δημοτικού διαμερίσματος Μυρόβρυσης του Δήμου Αιγίου (Δυτική Αιγιάλεια) (παρόχθια του ποταμού Φοίνικα), καλλιεργούμενα (ελαιόδενδρα, σταφιδάμπελοι, οπωροφόρα δένδρα κ.ά.). Σε μικρή απόσταση από την απαλλοτριωθείσα έκταση υπάρχουν πηγές και γεωτρήσεις στις όμορες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η απόφαση του Δήμου Αιγίου ελήφθη με σκοπό την κατασκευή ΧΥΤΑ στην ως άνω αναφερόμενη έκταση. Η κατασκευή ΧΥΤΑ στην εν λόγω θέση εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, όπως επισημαίνουν επιστήμονες γεωλόγοι. Σημειωτέον ότι η περιοχή της Αιγιαλείας είναι σεισμογενής, κάτι που μεγιστοποιεί τον προαναφερθέντα κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο εν λόγω ΧΥΤΑ προορίζεται να δέχεται τα απορρίμματα του Δήμου Αιγίου, του Δήμου Καλαβρύτων και πολλών δεκάδων δημοτικών διαμερισμάτων των δύο εν λόγω Δήμων.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αποτροπή του ως άνω επιχειρούμενου οικολογικού εγκλήματος;

Αχαΐα, 01-08-2012

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μιχαήλ Αρβανίτης

Βουλευτής Αχαΐας

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ