Ερώτηση για τις απαράδεκτες ενέργειες του μουσουλμάνου δημάρχου Αρριανών

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012 - 13:18

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: « Απαράδεκτες ενέργειες του μουσουλμάνου δημάρχου Αρριανών»

Σε πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» (13/8/2012) με υπότιτλο «Ανησυχητική η δράση ακραίων κύκλων στον Έβρο», γίνεται αναφορά στον μουσουλμάνο δήμαρχο Αρριανών Ροδόπης , Σερήφ Ιμπραήμ. Ο εν λόγω δημόσιος λειτουργός, που δηλώνει και  «αντιπρόεδρος» της  περιβόητης «Συμβουλευτικής Επιτροπής της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη», κατήργησε πρόσφατα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αρριανών «λόγω υπερβολικού κόστους ενοικίασης του κτιρίου όπου στεγαζόταν».
Είναι προφανές, όπως σημειώνει το σχόλιο της εφημερίδας, ότι η κατάργηση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο «…της πλήρους άλωσης και της «ανεξαρτητοποίησης» της παρεχόμενης παιδείας στα παιδιά των μουσουλμάνων…», με τρόπο ώστε αυτά, να λαμβάνουν αποκλειστικά την κατευθυνόμενη από τους γνωστούς κύκλους εγκύκλια μόρφωση.

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

1)  Πόσα παιδιά φοιτούσαν στον εν λόγω Δημόσιο Νηπιαγωγείο; Πού πρόκειται να φοιτήσουν αυτά κατά το νέο σχολικό έτος;
2) Ποιο ήταν το μηνιαίο κόστος μίσθωσης του κτιρίου, πότε έληγε συμβατικά η μίσθωση, πότε είχε συνομολογηθεί και με ποιον εκμισθωτή; Να κατατεθεί το μισθωτήριο.
3)  Τι νομική μορφή έχει η «Επιτροπή» στην οποία συμμετέχει ο δήμαρχος; Έχει λάβει έγκριση από το Πρωτοδικείο και αν ναι, πότε; Συνάδει η ιδιότητα του Δημάρχου στην Ελληνική Επικράτεια, με τη θέση του αντιπροέδρου σε έναν σύλλογο που παρανόμως αναφέρεται σε «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη;
4) Προτίθεται κατόπιν τούτων το Υπουργείο να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις κατά του δημάρχου, όπως προβλέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αν όχι, γιατί;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αντώνιος Γρέγος

Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή