Ερώτηση για τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 - 14:51

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ

Προς τους Κυρίους Υπουργούς

1.     Εθνικής Άμυνας

2.     Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη &

3.     Ναυτιλίας

Θέμα: Παροχή στοιχείων για τις Παραγωγικές Σχολές & το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή με σύσσωμη την κοινοβουλευτική του Ομάδα κατέθεσε στις 09.07.2012 πρόταση νόμου για την κτήση του ελληνικού γένους ως απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας, φοίτηση στις εν λόγω Σχολές & σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις & τα Σώματα Ασφαλείας αντίστοιχα.

Κατόπιν τούτου ερωτούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί με ταυτόχρονη Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) όπου απαιτείται:

1.     Ποιες είναι οι Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου σας; (αναλυτικά τα ΦΕΚ των Οργανισμών των Σχολών & της σχετικής νομοθεσίας εισαγωγής & φοίτησης με τις τροποποιήσεις) Υπάρχουν εναλλακτικοί διαγωνισμοί προσλήψεως προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις/Σώματα Ασφαλείας & αν ναι, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι & ποιες θέσεις καλύπτουν; (αναλυτικά ΦΕΚ της σχετικής νομοθεσίας προσλήψεων κατά ειδικότητα)

2.     Είναι ή ήταν & αν ήταν μέχρι πότε η κτήση του ελληνικού γένους απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις/Σώματα Ασφαλείας είτε μέσω Παραγωγικών Σχολών είτε με εναλλακτικούς διαγωνισμούς;

3.     Από το 2010 & εντεύθεν α) πόσοι σπουδαστές εισήχθησαν στις Παραγωγικές Σχολές, β) πόσοι σπουδάζουν, γ) πόσοι αποφοίτησαν & δ) πόσοι υπηρετούν είτε ως απόφοιτοι Σχολών είτε επειδή προσλήφθηκαν με εναλλακτικούς διαγωνισμούς στις Ένοπλες Δυνάμεις/ Σώματα Ασφαλείας όχι με ελληνική ιθαγένεια λόγω γεννήσεως από Έλληνες γονείς, αλλά αποκτηθείσα με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προβλέπει ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας & ο Ν.3838/2010 πλην της γεννήσεως από Έλληνες γονείς; (αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για την κάθε Σχολή & Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας)

 

Αθήνα, 12.07.2012

Ο Ερωτών Βουλευτής

Πολύβιος Ζησιμόπουλος

Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης

 ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ