Ερώτηση για τις προθεσμίες των αδειοδοτικών διαδικασιών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 - 15:59

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΘΕΜΑ: «Ανάγκη για επαρκή χρονική παράταση στις προθεσμίες των αδειοδοτικών διαδικασιών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς των επαγγελματιών αγροτών»

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, περίπου 6.200 επαγγελματίες αγρότες υπέβαλαν κατά το τέλος του 2010 αιτήματα στη ΔΕΗ προκειμένου να εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητη αγροτική γη φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3851/2010. Από αυτούς, περίπου 4.900 είχαν λάβει μέχρι την 31/12/2011 προσφορά σύνδεσης από τη ΔΕΗ, ενώ σήμερα λειτουργούν, κατ’ εκτίμηση, μόλις 300 αγροτικοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί.

Μάλιστα, ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι έχουν υλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις προβλεπόμενες αδειοδοτικές διαδικασίες, βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού της πρόσβασής τους, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, σε δανειακά κεφάλαια αλλά και της αδυναμίας χρηματοδότησης των επενδύσεών τους αποκλειστικά από ίδιους πόρους λόγω της δεινής οικονομικής τους κατάστασης. Συνεπακόλουθα εμφανίζεται από πλευράς τους, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι, ασυνέπεια εκπλήρωσης των προβλεπόμενων από την αδειοδοτική διαδικασία όρων (χρηματοοικονομικών, χρονικών κ.λ.π.)  με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία τους να έχει ήδη, ή να κινδυνεύει άμεσα, να απωλέσει τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ (οριστική απόρριψη του φακέλου της άδειας/αρχειοθέτησής του).

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός

 

          Προτίθεται να χορηγήσει επαρκή χρονική παράταση στις προθεσμίες των αδειοδοτικών διαδικασιών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς των επαγγελματιών αγροτών;

                                                                                         

Ο Ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης

Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή