Ερώτηση με θέμα την πρόσληψη 4000 πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 - 12:46

Προς τον

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 4.000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα-Αποδοχή ή μη από τον Υπουργό της υπ’ Αρ. 260/2012 Γνωμοδότησης της Β΄Ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)»

 

       Με την υπ’ αρ. 34671οικ. Φ.300.2/28/7/2011 απόφαση του κ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δημοσιεύτηκαν τα τελικά αποτελέσματα και οι τελικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων στον υπ’ αρ. 3938/2011 διαγωνισμό για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

  Όμως οι τοπικές κοινωνίες βοούν για το ότι παρανόμως συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα επιτυχόντων και στον πίνακα διοριστέων περί τα 640 άτομα τα οποία, είτε δεν διέθεταν το προβλεπόμενο ποινικό μητρώο, είτε κατέθεσαν κατά τη δήλωση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό ψευδή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί του ότι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Ι1, καθώς και πρόσωπα που είχαν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά, όπως λόγου χάρη άδεια οδήγησης ή απολυτήριο Λυκείου κλπ. Πρόσωπα που με άλλα λόγια θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

  Τα παραπάνω έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το νόμο και την προκήρυξη.

  Επιπλέον, με την ως άνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ, «μεταγενέστερη της απόλυσης υποψηφίων από το στράτευμα μεταβολή της σωματικής ικανότητάς τους από Ι2, Ι3 ή Ι4 σε Ι1, δεν μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν».

  Άμεσα συνάγεται το συμπέρασμα πως εφ’ όσον τα παραπάνω είναι αληθινά, αδικούνται επιλαχόντες στον διαγωνισμό Έλληνες Πολίτες, που διατηρούν το δικαίωμα ως έχοντες όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να συμπεριληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισμό.

  Επειδή μεταξύ των άλλων θα πρέπει να πεισθεί ο Έλληνας Πολίτης ότι είναι πράγματι εφικτό, το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για τη διακρίβωση και αναγγελία εγκλημάτων στη δικαστική αρχή υπουργείο, να μπορεί να διακριβώσει το έγκλημα πρώτα εντός του οίκου του, και μάλιστα το έγκλημα που έχει σχέση με τα υπομνήματα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1) Σκοπεύει να αποδεχθεί άμεσα την παραπάνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ για να μην παραβιάζονται οι όροι της συγκεκριμένης προκήρυξης;

  2) Προτίθεσθε κατά τα λοιπά να ενεργήσετε άμεσα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της νομιμότητας στα πλαίσια του κράτους δικαίου, της εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας του ηθικού και των δικαιωμάτων του πολίτη (των οποίων δικαιωμάτων ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι θεματοφύλακας), μέσω ενός ενδελεχούς και ουσιαστικού ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των επιτυχόντων στον διαγωνισμό;

 

                                                                                          Θεσσαλονίκη, 30/07/2012

Ο Ερωτών Βουλευτής

 Πολύβιος Ζησιμόπουλος

 Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ