Ερώτηση σχετικά με κίνδυνος αφανισμού αλιευμάτων στις ελληνικές θάλασσες

Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 - 13:02

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος αφανισμού αλιευμάτων στις ελληνικές θάλασσες»   


Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος ολικού αφανισμού πολλών ειδών αλιευμάτων στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Όπως αναφέρουν αλιείς αλλά και ερευνητές με την πάροδο των ετών πολλά είδη κυρίως παράκτιας αλιείας εμφανίζουν μείωση τόσο στο μέγεθος όσο και στην ηλικία. Μάλιστα, αναφέρεται πως μεγάλος μέρος αλιευμάτων δεν έχει προλάβει να αναπαραχθεί ούτε καν μία φορά, ενδεικτικό γεγονός της επικινδυνότητας της κατάστασης, τόσο για τα αλιεύματα αυτά καθαυτά όσο και για τα υπόλοιπα θαλάσσια θηλαστικά και τελικώς μακροπρόθεσμα στην ίδια την αλιευτική ικανότητα των ελληνικών θαλασσών.

Ως επιμέρους αιτίες για την κατάσταση αυτή, αναφέρονται η υπεραλίευση, η είσοδος και εγκατάσταση ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες καθώς και η διαρκώς αυξανόμενη ρύπανση των ελληνικών θαλασσών. Ως κύριο αίτιο όμως, οι ερευνητές και οι αλιείς αναφέρουν την παντελή έλλειψη εθνικής πολιτικής για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και της αλιευτικής ικανότητας των θαλασσών μας.

Η ως άνω διαμορφωθείσα αρνητική κατάσταση, με το σύνολο των ειδικότερων παραμέτρων του προβλήματος, αποτέλεσαν το αντικείμενο της 5ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία στις 8 με 12 Απριλίου 2019 για πρώτη φορά στην Ελλάδα.


Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Πως θα αντιμετωπίσει το αρμόδιο Υπουργείο την διαμορφωθείσα αρνητική κατάσταση, αναφορικά με την δυνητική εξαφάνιση πολλών ειδών αλιευμάτων από τις ελληνικές θάλασσες;

Ποια είναι η εθνική στρατηγική στο θέμα της προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων και της αλιευτικής ικανότητας των θαλασσών μας την οποία έχει εκπονήσει το αρμόδιο Υπουργείο και με ποιες ενέργειες έχει υλοποιηθεί αυτή από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και σήμερα;

Πως αξιολογεί και πως προτίθεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το αδιαμφισβήτητο και καθημερινώς καταγεγραμμένο γεγονός της παράνομης εισόδου και διενέργειας αλιείας Τούρκων αλιέων στα ελληνικά χωρικά ύδατα και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο Πέλαγος, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων τόσο των ντόπιων νησιωτών Ελλήνων αλιέων όσο και της εθνικής οικονομίας εν γένει, αλλά πρωτίστως σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο Πέλαγος;


Αθήνα, 6/5/2019

Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Χατζησάββας
Βουλευτής Κιλκίς
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ