Ερώτηση σχετικά με την πιστοποίηση των στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 - 17:29

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την πιστοποίηση των στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας»   

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής προέβη στην τοποθέτηση μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνικό Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Στα δημοσιεύματα όμως καταγγέλλεται πως τα εν λόγω στηθαία ασφαλείας δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και δη το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (Ο.Μ.Ο.Ε.-Σ.Α.Ο.). 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Με ποιες ενέργειες προτίθενται οι αρμόδιοι Υπουργοί να διαπιστώσουν το βάσιμο ή μη των ως άνω καταγγελλομένων στα δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με την πιστοποίηση των μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας τα οποία τοποθέτησε η Περιφέρεια Αττικής στην Εθνικό Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας;
Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την διενέργεια αυτού του είδους εργασιών στο εθνικό οδικό δίκτυο και εν προκειμένω υπήρξε πλήρης συμμόρφωση προς αυτό στην ως άνω περίπτωση της τοποθέτησης των μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας από την Περιφέρεια Αττικής; 

Aρ. Πρωτοκόλλου: 7327
Αθήνα, 7/5/2019
Η ερωτώσα Βουλευτής
Ελένη Ζαρούλια
Βουλευτής Β’ Αθηνών
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ