Ερώτηση σχετικά με την συνυπηρέτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με συζύγους εκπαιδευτικούς

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019 - 10:35

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την συνυπηρέτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με συζύγους εκπαιδευτικούς»   

Είναι γνωστά τα ζητήματα που δημιουργούνται, οικονομικά αλλά και  οικογενειακά που προκύπτουν με την συνυπηρέτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων  με τις και τους   συζύγους τους αντίστοιχα  οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με το άρθρο 21Α του Ν. 2946/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4553/2018 
«….1. .Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγο στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύνανται αν αποσπώνται με αίτηση τους, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από την στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγος τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στην μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο /η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός. ....»
Δυστυχώς όμως, όπως καταγγέλλουν στελέχη, λόγω αυθαιρεσίας ή από αβλεψία του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων και διαχειρίσεως προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως του υπουργείου Παιδείας, περιορίζεται η δυνατότητα απόσπασης των εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών,  μέχρι την λήξη του επικείμενου διδακτικού έτους 2018-2019, κατά σαφή παρέκκλιση της Νομοθεσίας, καλώντας τους παράλληλα να επανυποβάλουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόσπασης για το νέο διδακτικό έτος. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν στην έδρα της οργανικής τους θέσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού προκειμένου να εκτελέσουν την θερινή τους υπηρεσία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα (ακόμα και σε νησιωτική περιοχή) από την έδρα στην οποία εξακολουθεί  να υπηρετεί ο σύζυγος τους στρατιωτικός. Την κατάσταση περιπλέκει το διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Παιδείας με αριθμό Πρωτ. 146929/Ε2/07-09-208 υπογεγραμμένο από την προϊσταμένη της Δ/νσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση μη ύπαρξης λειτουργικού κενού κατά την διαδικασία τοποθέτησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών, σε λειτουργικά κενά της περιοχής που αποσπάστηκαν. Και ενώ ο νόμος ορίζει την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών στην έδρα της πόλης του στρατιωτικού  συζύγου ή σε ακτίνα 20 χλμ. από την μονάδα στην οποία υπηρετεί πραγματικά, η προϊσταμένη της διεύθυνσης,  με έγγραφο της απαιτεί σε περίπτωση λειτουργικού κενού την συναίνεση των εκπαιδευτικών στην τοποθέτηση τους πέραν των 20 χλμ. παρά την μνημονευθείσα  νομοθετική διάταξη. Στην περίπτωση δε που ο εκπαιδευτικός δε συναινέσει στην τοποθέτηση του πέραν των 20 χλμ., σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να εξεταστεί η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού χωρίς δική του αίτηση. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Γιατί ενώ υπάρχει η σχετική διάταξη του Νόμου,  δεν εφαρμόζεται στην πράξη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις συνυπηρετήσεις των συζύγων, με  σοβαρές επιπτώσεις στις οικογένειες τους;
Θα υπάρξει άμεση παρέμβαση προκειμένου να αρθεί η άδικη αυτή μεταχείριση σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που συνυπηρετούν με συζύγους εκπαιδευτικούς;        

Αθήνα, 9/5/2019
Ο ερωτών Βουλευτής
Χρήστος Παππάς
Βουλευτής Επικρατείας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ